Piorunochrony to urządzenia, które są stosowane w celu ochrony budynków i innych obiektów przed skutkami uderzeń piorunowych. Ich głównym zadaniem jest skierowanie ładunku elektrycznego wyładowania atmosferycznego na ziemię, co zapobiega uszkodzeniu konstrukcji oraz urządzeń elektrycznych znajdujących się wewnątrz budynków.

Historia piorunochronów sięga już XVIII wieku, kiedy to pierwsze urządzenia tego typu skonstruował błyskotliwy amerykański wynalazca i polityk Benjamin Franklin. Współczesne piorunochrony składają się z kilku elementów, które razem zapewniają skuteczną ochronę przed uderzeniami piorunowymi.

Pierwszym z elementów jest maszt piorunochronu, który jest umieszczany na szczycie budynku. Najczęściej wykonuje się go z metalu, który charakteryzuje się dobrymi właściwościami przewodzącymi. Maszt ten ma za zadanie przyciągać wyładowanie atmosferyczne i skierować je w bezpieczne miejsce.

Drugim elementem są przewody, które są łączone z masztem piorunochronu oraz z ziemią. Ich zadaniem jest umożliwienie swobodnego przepływu prądu elektrycznego, który powstaje podczas uderzenia pioruna. Przewody te powinny być wykonane z materiałów o wysokiej przewodności elektrycznej, takich jak miedź lub aluminium.

Trzecim elementem piorunochronu jest uziemienie, które zapewnia bezpieczne odprowadzenie prądu elektrycznego do ziemi. Uziemienie składa się z kilku elementów, w tym z połączenia przewodów piorunochronu z uziemieniem budynku oraz z umieszczenia elektrod uziemiających w ziemi.

Piorunochrony są obowiązkowe w wielu krajach, w tym w Polsce, gdzie wymagane są w przypadku budynków o wysokości powyżej 28 metrów oraz w przypadku budynków, w których znajdują się urządzenia elektryczne o wartości powyżej 50 000 złotych. W przypadku budynków, w których znajdują się osoby, piorunochrony są szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że piorunochrony nie gwarantują całkowitej ochrony przed uderzeniami piorunowymi. Mogą one jednak zminimalizować ryzyko powstania szkód, a w niektórych przypadkach nawet uchronić przed tragedią. Dlatego tak ważne jest, aby piorunochrony były montowane przez wykwalifikowanych specjalistów oraz regularnie sprawdzane i konserwowane.