Odwierty do pomp ciepła to jeden z najważniejszych elementów instalacji tego rodzaju. Stanowią one kluczowy element, który pozwala na wykorzystanie energii geotermalnej w celu ogrzewania lub chłodzenia budynku. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są odwierty do pomp ciepła, jak działają oraz jakie są ich zalety i wady.

Czym są odwierty do pomp ciepła?

Odwierty do pomp ciepła to specjalne otwory w ziemi, które pozwalają na pobieranie energii geotermalnej. W przypadku pomp ciepła gruntowych, otwory te są wykonywane w sposób pionowy, z kolei w przypadku pomp ciepła powietrzno-wodnych, otwory są wykonywane poziomo.

W przypadku pomp ciepła gruntowych, odwierty mają zazwyczaj głębokość od 50 do 200 metrów. Są one wypełnione specjalnym płynem, który pozwala na pobieranie ciepła z ziemi, a następnie przekazanie go do pompy ciepła. Poza tym, w otworze tym znajduje się także rura, która pozwala na wprowadzenie płynu chłodzącego do otworu, a następnie jego odprowadzenie.

Jak działają odwierty do pomp ciepła?

Odwierty do pomp ciepła działają w oparciu o zasadę ciepłownictwa. Energia geotermalna, która jest zawarta w ziemi, jest pobierana przez płyn znajdujący się wewnątrz odwiertu, a następnie przekazywana do pompy ciepła. W pompie ciepła energia ta jest następnie wykorzystywana do ogrzewania lub chłodzenia budynku.

W przypadku pomp ciepła gruntowych, płyn, którym wypełniony jest odwiert, jest pompowany przez zamknięty obieg. Płyn ten jest zazwyczaj woda z dodatkiem glikolu, co pozwala na uniknięcie zamarznięcia płynu w przypadku niskiej temperatury otoczenia. Płyn ten jest wprowadzany do otworu, a następnie jest on chłodzony przez ziemię, która w tym miejscu jest cieplejsza. Następnie płyn ten wraca do pompy ciepła, gdzie energia geotermalna jest przekazywana do instalacji ogrzewania lub chłodzenia budynku.

W przypadku pomp ciepła powietrzno-wodnych, odwierty są wykonywane poziomo i mają zazwyczaj głębokość do 2 metrów. W otworach tych układana jest specjalna rura, która pobiera energię z powietrza i przekazuje ją do pompy ciepła.